Zásady ochrany osobných údajov

Online obchod www.parfemycentrum.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje („osobné údaje“) sú považované za prísne dôverné a sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venuje náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o vás zbiera, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, ako dlho ich uchovávame, komu ich môžeme odovzdať. V Zásadách vás tiež informuje o tom, aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Využívate-li služby nášho e-shopu alebo prevádzok (tj. predajní a výdajných miest), spracovávame o vás rôzne druhy údajov.

1.1. Ak nakúpite

Najčastejšie údaje, ktoré nám poskytujete, sú údaje získané prostredníctvom formulára na objednávku tovaru alebo iných služieb na našich webových stránkach. Ide prevažne o údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Tieto údaje sú potrebné pre vybavenie vašej objednávky a možno ich rozdeliť na: Identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, a v prípade nákupu na firmu IČO a DIČ; Kontaktné údaje, ktorými sú e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne zakúpené produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment. V prípade nákupu produktov, ktoré sa vzťahujú k zdraviu, nedochádza k spracovaniu údajov o zdravotnom stave (ako osobitná kategória osobných údajov). Samotný nákup takého produktu nevypovedá o zdravotnom stave a nami nie je zisťované, pre koho je produkt určený.

1.2. Ak sa zaregistrujete

Ak si želáte využívať výhody zákazníckeho konta, je potrebné sa najprv zaregistrovať na našej webovej stránke. Zákaznícke konto je zabezpečené heslom, k ktorému nemám prístup, a v prípade jeho straty vám ho nevieme na požiadanie poslať alebo vygenerovať nové heslo. V rámci konta máte neobmedzený prístup k svojim osobným údajom a možnosť ich prípadnej úpravy. V konte môžete prezerat históriu vašich realizovaných objednávok, zakúpených produktov a nedokončených objednávok. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež ukladať údaje z platobnej karty, spravovať odosielanie newsletteru a tzv. zoznam želaní, kam si môžete ukladať svoje obľúbené produkty.

1.3. Ak ste odberateľom obchodných správ

Môžete od nás prijímať obchodné správy týkajúce sa podobných produktov, ako ste si u nás zakúpili. Odoberanie týchto správ môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päti každého e-mailu obsahujúceho tieto správy. Ak máte zákaznícke konto, odhlásenie z odberu je možné tiež prostredníctvom vášho účtu. Odmietnutie odberu obchodných správ je bezplatné. Ak ste registrovaným zákazníkom, môžete obchodné správy prijímať aj prostredníctvom SMS správ alebo push notifikácií. Push notifikácie obsahujúce obchodné správy môžete prijímať aj na Facebooku, prípadne cez Messenger. Toto spracovanie podlieha Zásadám spracovania osobných údajov danej sociálnej siete. Odmietnutie správ prostredníctvom týchto kanálov môžete vždy zrealizovať. Ak ste odberateľom týchto správ, spracovávame nasledujúce údaje: Identifikačné údaje, konkrétne krstné meno; Kontaktné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo; Demografické údaje odvodené z vášho nastavenia a správania na webe, ktoré zahŕňa údaje o pohlaví a preferovanom jazyku.

1.4. Ak navštívite naše webové stránky alebo na nich vytvárate obsah

Ak navštívite naše webové stránky, počas vášho pobytu zbierame rôzne informácie o vás, ako napríklad vašu IP adresu, nastavenia prehliadača a preferovaný jazyk, navštívené webové stránky vrátane času návštevy. Sledujeme aj váš pohyb na webových stránkach, konkrétne na ktoré odkazy klikáte, aby sme vám mohli čo najviac prispôsobiť zobrazovaný obsah a ponúknuť vám produkty a obsah, ktorý oceníte. Pri návšteve našich webových stránok ukladáme do vášho používaného internetového prehliadača a následne čítame súbory cookies. Okrem cookies spracovávame aj údaje o vašom správaní na webe, vašu IP adresu, údaje poskytnuté vášho prehliadača, konkrétne rozlíšenie, operačný systém vášho zariadenia vrátane jeho verzie a jazykové nastavenie. Môžeme vás tiež prepojiť so sociálnymi sieťami, vrátane automatického prihlásenia do vášho účtu na danej sociálnej sieti. Na našich webových stránkach, konkrétne v súvislosti s blogovými príspevkami, používame tzv. sociálne pluginy, konkrétne tlačidlá na zdieľanie, vďaka ktorým môžete zdieľať príslušný obsah na svojom profile. Po prepojení vám na sociálnych sieťach a iných webových stránkach môžu byť zobrazované personalizované ponuky a cielená reklama odkazujúca na naše webové stránky. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých si myslíme, že sú užitočné a mohli by obsahovať užitočné informácie. Chceli by sme vás preto upozorniť, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované inými spoločnosťami a organizáciami, ktoré spracúvajú údaje podľa svojich Zásad zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá nad týmto spracovaním žiadnu kontrolu a nezodpovedá za akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo služby obsiahnuté alebo dostupné prostredníctvom týchto webových stránok.

1.5. Ak nás kontaktujete na zákazníckej linke alebo sociálnych sieťach

Ak sa rozhodnete kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu, spracovávame predovšetkým záznamy telefónnych hovorov, ktoré sú monitorované, a tiež záznamy e-mailovej komunikácie. V prípade, že počas komunikácie s našou zákazníckou podporou poskytnete údaje o svojom zdravotnom stave, tieto údaje sú uchované výhradne v rámci záznamu danej e-mailovej alebo telefonickéj komunikácie. K jeho systematickému spracovaniu však nedochádza. Ak nás kontaktujete ohľadom vášho požiadavku prostredníctvom našej stránky alebo profilu na vybraných sociálnych sieťach, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi výlučne Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

1.6. Ak si nastavíte upozornenie na sledovanie dostupnosti

V prípade nedostupného tovaru, o ktorý prejavíte záujem, vám ponúkame možnosť nastaviť si sledovanie dostupnosti. V okamihu opätovného skladovania daného produktu vás budeme informovať správou zaslanou na vašu uvedenú e-mailovú adresu, ktorú z tohto dôvodu budeme spracovávať.

1.7. Ak nám poskytnete hodnotenie na hodnotiacich portáloch

Po doručení tovaru môžete obdržať žiadosť o jeho hodnotenie a ohodnotenie vašej spokojnosti prostredníctvom vybraného hodnotiaceho portálu. Každú spätnú väzbu si mimoriadne vážime, ale rozhodnutie poskytnúť nám hodnotenie je len na vás. V prípade tohto hodnotenia spracovávame a príslušným partnerom poskytujeme nasledujúce údaje: Kontaktné údaje, konkrétne e-mailová adresa, ktorá slúži na odoslanie výzvy k hodnoteniu; Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne zakúpené produkty.

2. Na aký účel spracovávame osobné údaje?

2.1. Nákup tovaru a služieb

Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávame na účel plnenia kúpnej zmluvy, aby sme vašu objednávku odoslanú prostredníctvom našich webových stránok, mobilnej aplikácie alebo zákazníckej linky úspešne spracovali a doručili vám tovar. E-mailová adresa a telefónne číslo slúžia na odoslanie potvrdenia objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, odoslanie elektronickej faktúry, ďalej aj na priebežné informovanie o stave vašej objednávky a prípadnú ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa danej objednávky.

2.2. Zákaznícke konto

Ak ste registrovaným zákazníkom, spracovávame vaše osobné údaje na účel plnenia zmluvy, teda vedenia vášho zákazníckeho konta, v rámci ktorého vám ponúkame radu výhod.

2.3. Marketingové ponuky

Posielame vám obchodné správy týkajúce sa podobných produktov, aké ste u nás zakúpili. Odoberanie týchto správ môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v päti každej e-mailovej správy obsahujúcej tieto správy. Ak ste registrovaným zákazníkom, posielať vám obchodné správy môžeme aj prostredníctvom SMS správ alebo push notifikácií v našej mobilnej aplikácii. Push notifikácie obsahujúce obchodné správy môžete dostávať aj na Facebooku alebo cez Messenger. Toto spracovanie sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov danej sociálnej siete. Ak sa odhlásite z odoberania obchodných správ, vaše elektronické kontakty pre tieto účely ďalej nebudeme využívať. Odhlásenie z odoberania obchodných správ je bezplatné.

2.4. Prispôsobenie a vytváranie obsahu, zabezpečenie lepšieho fungovania webových stránok

Chceme vám prispôsobovať obsah a odporúčať vám tovar, ktorý vás bude zaujímať. Z tohto dôvodu využívame zbierané osobné údaje na personalizáciu obsahu a ponuky na našich webových stránkach. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás získali v priebehu času na základe kontaktných a demografických údajov, obľúbených položiek, ako aj ďalších údajov súvisiacich s používaním našich webových stránok. Avšak neprovedieme plne automatizované spracovanie, ktoré by malo právne účinky pre vás. Spracovávame údaje o vašom správaní na našich webových stránkach, čo nám umožňuje získať informácie, na základe ktorých môžeme neustále zlepšovať naše webové stránky, aby boli pre vás čo najpríjemnejšie z užívateľskej stránky. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na vytváranie rôznych štatistík, ako napríklad sledovanie návštevnosti alebo meranie účinnosti reklamy, rovnako ako pre testovanie nových funkcií našich webových stránok alebo mobilnej aplikácie. Údaje o vašom správaní na webe sú dôležité aj pre akúkoľvek prevenciu útokov na naše webové stránky.

2.5. Zákaznícka podpora a komunikácia

Snažíme sa neustále zlepšovať služby, ktoré poskytuje náš zákaznícky servis, a aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať na vaše požiadavky a tento servis zabezpečiť, potrebujeme vaše osobné údaje na úspešné spracovanie vašich žiadostí alebo odstránenie potenciálnych problémov pri plnení kúpnej zmluvy. Ak sa s nami rozhodnete spojiť telefonicky, váš hovor si predchádzajúce upozornenie nahrávame, aby sme mohli naše služby ďalej zdokonaľovať. Zbierané osobné údaje využívame tiež na účel komunikácie s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v mobilnej aplikácii alebo iným spôsobom, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v nákupnom košíku, alebo vám pomohli s dokončením vašej objednávky. Ďalej, aby sme vám oznámili aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie, prípadne od vás získali doplnkové informácie. Tiež vás môžeme upozorniť, že je potrebné vykonať akciu nevyhnutnú na zachovanie aktuálneho stavu vášho zákazníckeho konta.

2.6. Upozornenie na dostupnosť tovaru

Ak si nastavíte funkciu sledovania dostupnosti u nedostupného tovaru, budeme vás v okamihu opätovného naskladnenia daného produktu informovať správou zaslanou na vašu uvedenú e-mailovú adresu.

2.7. Zlepšovanie služieb

Vaše osobné údaje využívame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií. Osobné údaje spracovávame aj na robenie informovaných rozhodnutí pomocou súhrnných analýz a business intelligence, na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý vyplýva z slobody podnikania a spočíva v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb pre úspech v hospodárskej súťaži. Aby sme však zabezpečili dostatočnú ochranu vašich práv a záujmov, používame na tieto účely osobné údaje, ktoré sú čo najviac anonymizované.

2.8. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich zákazníkov a systémov, na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov alebo presadzovanie našich dohôd. Ďalej môžeme osobné údaje spracovávať aj na účely prípadných kontrol vykonávaných verejnými orgánmi.

3. Na akých právnych základoch spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame v rôznom rozsahu a na rôzne účely, ako podrobne uvádzame v článkoch 1 a 2 vyššie, a to buď:

  • Bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, plnenia právnej povinnosti alebo našich oprávnených záujmov;
  • Na základe vášho súhlasu.

Druhy spracovania, ktoré môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, sa odvíjajú od stanoveného účelu daného spracovania a tiež od pozície, v ktorej vystupujete voči nám – či ste len návštevníkom našich webových stránok, či u nás nakúpite alebo sa u nás zaregistrujete. K spracovaniu vašich osobných údajov môže dôjsť aj v prípade, ak ste adresátom objednaného tovaru alebo služby, komunikujete s nami alebo navštívite našu predajňu.

4. Komu osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame vo väčšine prípadov pre vlastné účely ako ich správca, čo znamená, že my stanovujeme vyššie uvedené účely pre získanie vašich osobných údajov, určenie prostriedkov na ich spracovanie a ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje poskytujeme našim partnerom len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, napríklad na zabezpečenie platby alebo prepravy. Vaše osobné údaje taktiež poskytujeme našim spracovateľom, ktorí samozrejme dodržiavajú zákonné podmienky ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia osobné údaje spracúvajú podľa našich pokynov a vaše práva týmto spracovaním nie sú nijako dotknuté. S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj sociálnym sieťam alebo prevádzkovateľom marketingových nástrojov na zobrazenie cielenej reklamy na ďalších webových stránkach.