Spôsoby doručenia

Slovenská pošta – doručenie kuriérom až k dverám príjemcu

  • Objednaný tovar je doručený kuriérom až ku dverám kupujúceho

  • Štandardné doručenie 1-2 pracovné dni

  • V okamihu expedície zásielky vám budú SMS doručené informácie vrátane podacieho čísla balíka

  • Môžete skontrolovať polohu svojej zásielky v online systéme slovenskej pošty.

  • V prípade, že vás doručovateľ nenájde na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na príslušnej pošte, pričom vám bude do schránky vložená informácia o uložení zásielky. Súčasne vám bude doručená SMS s informáciou o nájdení na uvedenej adrese

  • Na pošte bude balík uchovaný k prevzatiu maximálne 6 dní

  • Objednávku zaslanú Slovenskou poštou je možné uhradiť pri jej prevzatí tzv. dobierkou.

  • Prosíme, skontrolujte pri prevzatí zásielky stav obalu zásielky, najmä či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná páskou s iným potlačou, páskou bielou, alebo páskou priehľadnou. Ak zásielka vykazuje vady, rozbaľte ju len v prítomnosti dopravcu. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli ohľadom ďalšieho postupu. Ak zásielku prevzmete a zistíte poškodenie, alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi vami a doručovacou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad. Ak zásielka žiadne vady nevykazuje, dopravca nie je povinný vyčkať otvorenia zásielky.

  • Ak ste obdržali balík a zistili ste, že jeho obsah je poškodený až po jeho otvorení, obráťte sa na zákaznícku linku Slovenskej pošty. Reklamáciu poškodenej zásielky je možné uplatniť spätne až do 3 dní.

  • Dodávame len na územie Slovenska.