1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky používání (obchodní podmínky) upravují vztahy mezi Parfemy Centrum jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.parfemycentrum.sk a kupujícím, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. Tyto podmínky rovněž stanoví všeobecné podmínky, zásady a metody prodeje prováděného Parfemy Centrum se sídlem a specifikují pravidla a podmínky poskytování bezplatných služeb Parfemy Centrum prostřednictvím elektronických prostředků.
 2. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebiteli nebo ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.
 3. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu.
 2. V případě kupní smlouvy uzavřené na dálku je objednávka učiněna odesláním do internetového obchodu nabídky na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná 7 dní a prodávající potvrdí její přijetí e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí nabídky prodávajícím formou odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.
 3. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (hlavně při slevách nebo výprodejích) je prodávající oprávněn stanovit maximální množství, které je možné zákazníkovi dodávat.
 4. Objednávka je v internetovém obchodě odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat“. Znění obchodních podmínek spolu s údaji z objednávky je archivováno po dobu 6 let. Pokud v objednávce zadáte nesprávné údaje, máte možnost je opravit prostřednictvím objednávkového formuláře.

3. Odstoupení bez udání důvodu

 1. Spotřebitel má zákonem právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.
 2. Pokud zákazník chce toto právo využít, musí informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě. Nejpohodlnější možností je kontaktovat prodávajícího na adrese info@parfemycentrum.sk. Nejlepší způsob, jak to udělat, je přejít na stránku produktu, požádat o bezplatnou konzultaci, počkat na telefonát a oznámit odmítnutí produktu.
 3. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží. Zákazník má dále právo na náhradu nákladů na doručení zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu doručení zboží. Prodávající vrátí uvedené finanční prostředky neodkladně, nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení. V souladu se zákonem však lze počkat na vrácení zboží prodávajícímu. Platba bude provedena stejným platebním prostředkem jako při platbě kupní ceny zákazníkem, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Zboží je nutné zaslat na adresu, kterou Vám uvedl náš poradce. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením smlouvy poslal kupujícímu zdarma další zboží („dárek“), je tento dárek rovněž předmětem vrácení. Pokud kupující neposlal prodávajícímu dárek spolu s zbožím, má prodávající právo odložit vrácení kupní ceny zboží kupujícímu až do doby vrácení dárku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.
 5. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nezbytné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkcionalitou zboží (například pokud zákazník použije parfém i poté, co ho již jednou vyzkoušel). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (například v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyjmuto z uzavřeného obalu a které nelze vrátit z hygienických důvodů (například při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého kontaktu s kůží). Dále prodávající upozorňuje, že není možné odstoupit od smlouvy o službě dárcovského nebo ekologického balení, neboť je zboží již zabaleno a služba tím pádem poskytnuta (k poskytnutí služby dárcovského nebo ekologického balení prodávající přistupuje bezodkladně po provedení objednávky, pokud si zákazník v objednávce tuto službu zvolil).

4. Reklamace

 1. Pokud má zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem dohodnout na kompenzaci ve formě poukázky. Dále má zákazník právo požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradní dodávky nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřijatelné, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny a pokud jde zároveň o závažnou vadu, může také odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Za vady zboží zodpovídá prodávající, pokud se projeví do dvou let od dodání zboží nebo do data použitelnosti uvedeného na obalu zboží.
 3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá běžné nebo prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů nebo nebylo dodáno v dohodnutém množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšená citlivost nebo případné alergické reakce na dodané zboží nelze samy o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcovských a jiných bezúplatných plněních, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrační charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Všechny otázky týkající se reklamací můžete směrovat na info@parfemycentrum.sk. Nejlepší způsob, jak to udělat, je přejít na stránku produktu, požádat o bezplatnou konzultaci, počkat na telefonát a oznámit odmítnutí produktu. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu uvedenou našim poradcem spolu s vyplněným reklamačním formulářem. V případě vyplnění formuláře bez asistence personálu je nutné označit vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení nebo zamítnutí, bude prodávající informovat zákazníka prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, nebo telefonicky.
 6. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dnů. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. K dodržení uvedené lhůty je nutné, aby zákazník poskytl potřebnou spolupráci.
 7. Kupujícímu je vždy doporučeno před vrácením kontaktovat prodávajícího a ověřit, zda prodávající vrácení pro danou reklamaci požaduje.

5. Způsob platby a doručení

 1. Způsob platby a doručení lze vybrat z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník vždy upozorněn na zvolený způsob platby a doručení a na s tím spojené náklady.
 2. Aktuální nabízené způsoby platby a doručení spolu s jejich cenami lze najít zde.
 3. Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout doručení zboží zdarma v vybraných případech.

6. Další informace

 1. Prodávající poskytuje zákazníkům různé slevy a dárkové nebo jiné poukázky. Jejich využití se řídí pravidly, o kterých je zákazník v každém jednotlivém případě prodávajícím informován. Pokud není stanoveno jinak, každou slevu nebo dárkovou poukázku lze využít pouze jednou a na jednom nákupu lze použít pouze jednu poukázku stejného druhu. Pokud je hodnota dárkové poukázky vyšší než hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí, a nepoužitá částka se nevrací zpět.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi odeslán dotazník k hodnocení od třetích stran. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7. Zasílání vzorků

 1. Vybraným zákazníkům nabízí prodávající službu Parfemy Centrum Try&Buy a službu Zasílání vzorků zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkům možnost nechat si zdarma zaslat za účelem vyzkoušení produktů nabízených v internetovém obchodě zásilku obsahující vzorky vůní a dalších kosmetických přípravků podle aktuální nabídky internetového obchodu.
 2. Výběr vzorků je omezen skladovými zásobami a aktuální nabídkou internetového obchodu pro službu Parfemy Centrum Try&Buy.
 3. Služba Try&Buy a služba Zasílání vzorků zdarma má za účel informovat zákazníka o nabídce internetového obchodu a nejedná se o určení kvality nebo provedení podle dohodnutého vzorku. Služba Try&Buy a služba zasílání vzorků zdarma je bezplatná služba reklamního charakteru a nepředstavuje plnění z kupní smlouvy. Jakákoli neshoda v zaslaném vzorku tak nezakládá práva z vadného plnění.
 4. Zákazník může být kontaktován za účelem ověření spokojenosti s ním vybraným produktem a požadavkem na zaslání produktu dává souhlas k možnému kontaktování.

8. Souhlas se Směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR)

 1. Poskytnutím svých osobních údajů během procesu nákupu zákazník výslovně uděluje souhlas se zpracováním těchto údajů společností Parfemy Centrum v souladu s ustanoveními Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Tento souhlas je udělen za účelem usnadnění komunikace mezi prodejcem a zákazníkem, umožňující provádění telefonních hovorů k objasnění detailů týkajících se objednávek a poskytování dalších informací o zakoupených produktech. Zákazník uznává a souhlasí s tím, že společnost Parfemy Centrum může využít jeho osobní údaje za účelem zlepšení kvality služeb a zajistění spokojeného nákupního zážitku.
 3. Zákazník uznává a souhlasí s tím, že bez tohoto výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se Směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR) nemůže provést nákup v našem internetovém obchodě, protože komunikace k objasnění detailů týkajících se objednávek a poskytování dalších informací o zakoupených produktech závisí na takovémto souhlasu.

9. Obecné informace

 1. V souladu se zákonem o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaznamenat přijatý příjem u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
 2. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.
 3. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny včetně DPH platného v okamžiku odeslání objednávky. Pokud se DPH do uzavření kupní smlouvy, nebo do odeslání zboží změní, je zákazník s ohledem na zvolený způsob platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, nebo prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou k oznámení, kam je možné uhradit zákazníkův přeplatek kupní ceny.
 4. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické formě. Daňový doklad zašleme elektronicky v e-mailu o expedici objednávky. Pokud však žádáte o zaslání daňového dokladu i v písemné formě, napište nám zprávu a daňový doklad vám zašleme spolu se zbožím.
 5. Všechny ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Datum poslední aktualizace: 29.01.2024